Undervisning for erhverv

Dette tilbud er for både ledere og medarbejdere, der skal bruge tysk på jobbet og som føler sig sprogligt udfordret. Måske føles det grænseoverskridende at skulle på forretningsrejse til Tyskland og føre forhandlinger på tysk. Det kan også være en præsentation, der ikke er kommet helt på plads endnu. Eller måske mangler der lidt mere sprogkundskab til at kunne begå sig i en social sammmenhæng.

Sprog er tæt knyttet til mentalitet og kultur. Det indgår i sprogundervisningen hos sterregaard, så du kan undgå kulturelle faldgruber.

Undervisningen foregår på tysk, idet målet med undervisningen netop er at dygtiggøre dig i at bruge sproget aktivt og professionelt i fx møder, telefonsamtaler, mails eller præsentationer. Dette vil forbedre din udtale og styrke din selvtillid. Vi fokuserer på udtale, ordforråd og grammatik. Supplerende læringsmateriale afstemmes igennem forløbet nøje med dine behov og sproglige fremskridt.