Tolkning

Sterregaard tilbyder tolkebistand, fx til forretningsmøde eller i forhandlingssituationer. Der tolkes fra dansk til tysk og fra tysk til dansk. Der tolkes direkte og så ækvivalent som muligt.